= PERSONEELSZAKEN OP MAAT =

 

 • PZPUNT - Personeelszaken:  Het is niet nodig om permanent een personeelsfunctionaris in huis te hebben om verantwoord en effectief met personele zaken om te gaan. Werkgevers en werknemers zijn erbij gebaat om onderlinge afspraken en regels duidelijk vast te leggen; dit voorkomt discussie en interpretatie. Van even groot belang daarbij is de communicatie. Geen betutteling, wel duidelijkheid. Werkgevers en werknemers zijn prima in staat om elkaar aan te spreken en zaken op te lossen als de spelregels duidelijk zijn en duidelijk zijn gemaakt. Dit moet een continu proces zijn dat professioneel door Pzpunt geïnitieerd, onderhouden en bewaakt wordt.
Pzpunt levert een wezenlijke bijdrage aan de invoering van heldere en juridisch getoetste regelgeving, verzorgt de communicatie daarover naar de medewerker en houdt deze up-to-date. Daarnaast is Pzpunt voortdurend beschikbaar voor interventie bij problemen en lost deze op de meest effectieve wijze op.
 • PZPUNT - Training: Vaak hebben medewerkers en organisaties moeite zich aan te passen aan aldoor veranderende omstandigheden. Pzpunt gelooft niet in de ‘standaard’ training die “al op de plank ligt” maar juist in TRAINING OP MAAT zodat de medewerkers met concrete bagage en praktische vaardigheden of inzichten teruggaan naar hun werkplek. De trainingen van Pzpunt kenmerken zich door hun sterk praktijkgerichte uitvoering. Geen prachtige maar lastig toepasbare theoriemodellen, maar immer de koppeling met de dagelijkse realiteit; de praktijk! Het blijkt dat de deelnemers en opdrachtgevers o.a. enthousiast zijn over:
 • de deskundigheid van de trainers,
 • de bruikbare en praktische toepasbaarheid van de training of coaching,
 • het bewustzijn dat collega’s dezelfde problemen ondervinden,
 • een gezamenlijk bereikt inzicht dat ook uitdagend en interessant kan zijn!

De uitdaging en prikkeling van de training blijft ook na de trainingsdag(en) hangen, omdat deelnemers de kennis en oefening direct in de praktijk kunnen brengen.

 

 • PZPUNT - Begeleiding & Coaching: Coaching of begeleiding is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.
 • PZPUNT - INTERIM MANAGEMENT: Een veranderingstraject, het uitvallen van managers of een personeelsfunctie, een sabbatical, een fusie, de noodzaak P&O processen opnieuw te definiëren en te implementeren. Het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarbij interim Pzpunt-medewerkers worden ingezet.Iedere opdracht vraagt een ander type interim medewerker. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk aan ervaren en gespecialiseerde interim medewerkers die allen volgens de Pzpunt filosofie hun werkzaamheden uitvoeren. Pzpunt heeft voor iedere opdracht de beste professional. Van uitvoerend personeelswerker tot directievoerend P&O manager.

Onze diensten

klik voor meer informatie

Personeelszaken

 

klik voor meer informatie

Training

 

klik voor meer informatie

Interim

klik voor meer informatie

Spoor 2

 

AAN HET WERK MET PZPUNT

Pzpunt training

Pzpunt lesmap

Pzpunt training

Resultaten

 • "Pzpunt heeft voor ons een claim van de vakbond wegens niet voldoen aan de C.A.O. succesvol weerlegd waardoor een opgelegde boete van ruim €18.000,- kwam te vervallen en tevens met succes een schadeclaim ingediend bij de vakbond waardoor wij € 13.000 ontvingen."

  - onderhandelen -

 • Actief ingegrepen bij niet adequaat handelen van de arbodienst van de werkgever wat een reductie van het ziekteverzuim van 7% naar 3% opleverde.

  − Arbo en verzuim -

 • Bij een nieuwe relatie werd door ons ingegrepen toen bleek dat een ontslagprocedure foutief was ingezet door de werkgever. Dit is door ons hersteld wat een directe besparing van 3 maandsalarissen en het komen te vervallen van een boete opleverde.

  − Arbeidswetgeving -

 • Een medewerker die al 2 maanden thuis was wegens een arbeidsconflict begeleid naar een nieuwe baan.

  − Re-placement -